نظر شما راجع به واکس بدنه مارپا چیست ؟
بسیار عالی - 24.2%
عالی - 15.2%
خوب - 12.1%
متوسط - 12.1%
بد - 36.4%

Total votes: 33
The voting for this poll has ended on: 21 دسامبر 2020 - 00:00